skusenost

Vyhodnotenie bambiriádnej súťaže

Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Žilina

Rada mládeže Žilinského kraja v Žiline v dňoch 1. až 15. mája 2012 zoorganizovala súťaž pre kolektívy detí zo základných škôl a krúžkov pod názvom „Skúsenosť seniorov je bohatstvom pre mladých“. Súťaž sa uskutočnila v rámci festivalu Bambiriáda 2012 v súlade s Európskym rokom aktívneho starnutia. Cieľom bolo vzbudiť záujem mladých o seniorov a pomôcť [...]

» Čítaj ďalej »
lm_bambi_th1

Bambiriáda objektívom TV Liptov

Liptovský Mikuláš

 ”Bambiriáda 2012 – podujatie, ktoré viac ako dva májové týždne zaujímalo verejnosť a hlavne deti v celom okrese Liptovský Mikuláš” zaznelo v televíznej reportáži regionálnej televízie TV Liptov, čím sa potvrdila dôležitosť Bambiriády v živote ľudí v mestách Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok a ich okolí. Kompletnú audio-vizuálnu správu si môžete pozrieť nižšie:

» Čítaj ďalej »
lm_bambi_th

Okres Liptovský Mikuláš žil Bambiriádou

Liptovský Mikuláš

V okrese Liptovský Mikuláš sa uskutočnil v poradí už 5. ročník festivalu práce s deťmi a mládežou – Bambiriáda 2012. Tohoročný festival bol v duchu pestrých a početných aktivít – na každý deň bolo pripravené minimálne 1 sprievodné podujatie, ktoré realizovali dobrovoľníci z organizačného tímu. Tím bol v tomto roku veľmi aktívny a pomerne široký. [...]

» Čítaj ďalej »
zk_bambi_th

21 000 účastníkov na Bambiriáde 2012

Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Žilina

Týždeň od 14.-20.mája 2012 patril v Žilinskom kraji Bambiriáde 2012- festivalu práce s deťmi a mládežou. Bohatý program čakal na deti, mladých ľudí aj širokú verejnosť v Námestove, Dolnom Kubíne, Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Martine a Žiline. Organizátori zaznamenali spolu 21 000 účastníkov, 109 prezentujúcich sa organizácií, ktoré sa venujú deťom a mladým ľuďom v ich voľnom čase, 1 400 detí a mladých účinkujúcich na pódiu [...]

» Čítaj ďalej »
lm_casovka_th

Cyklistická časovka na Podbrezinách

Liptovský Mikuláš

Sprievodné podujatia počas Bambiriády v okrese Liptovský Mikuláš ponúkajú aj cyklistickú časovku. Dĺžka pretekov na bicykli je rozdelená do viacerých kategórií podľa veku, takže zasúťažiť si môže každý. Viac informácií nájdete na plagáte:  

» Čítaj ďalej »
lm_carovna_noc

Bambiriádny týždeň v Liptovskom Mikuláši

Liptovský Mikuláš

Máme za sebou viac ako polovicu festivalu. V okrese Liptovský Mikuláš začali prví myslieť na Bambiriádu umelci v tvorivej výtvarnej a fotografickej súťaži. Jej vyhodnotenie sa oficiálne vyhlási na hlavnom prezentačnom dni. Od piatku 11. mája sa môže inšpirovať verejnosť z prezentácií činnosti organizácií v Liptovskom Hrádku na novom námestí. V noci z piatka na [...]

» Čítaj ďalej »
bambi_ts

Nadšenie mladších a skúsenosť starších

Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Žilina

(Žilina, 9.5.2012)- Týždeň od 14.-20. mája 2012 bude i tento rok patriť krajskému festivalu práce s deťmi a mládežou, Bambiriáde. 9. ročník festivalu organizovaného  Radou mládeže Žilinského kraja ( RMŽK) sa  pripojil k európskemu roku aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. S mottom ,,Nadšenia a skúsenosť menia život“ si chceme  tento rok pripomenúť dôležitosť  prepojenia sveta detí, mladých ľudí a sveta tých „ skôr narodených“. [...]

» Čítaj ďalej »
lm_prezentacny

Hlavný program Bambiriády v okrese Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

Sobota 19. máj 9:00 – 13:00 Námestie mieru, Liptovský Mikuláš – eRko – HKSD (OC LM, Okoličné, LH) – Klub mladých – CVČ Liptovský Mikuláš – Odbor mladých matičiarov – MC Zornička – Dom sv. Kláry – ZŠ Janka Kráľa – Komunitné centrum Liptovský Mikuláš – YMCA – ZŠ apoštola Pavla – a ďalšie   [...]

» Čítaj ďalej »
lm_sprievodne

Sprievodné podujatia v okrese Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

1.4. – 10.5. Fotografická a výtvarná súťaž „Zo života starých rodičov“ Všetky diela budú vystavené a súťažiaci budú odmenení počas prezentačného dňa 19. mája na Námestí mieru v Liptovskom Mikuláši.  11. – 12.5. Čarovná noc v rozprávkove, ZŠ Ap. Pavla, Liptovský Mikuláš 17: 00 – 10:00 Pre prihlásených žiakov prvých stupňov ZŠ v okrese Liptovský Mikuláš [...]

» Čítaj ďalej »
bambi_lm

Prípravné stretnutie Bambiriády v Lipt. Mikuláši

Liptovský Mikuláš

Dňa 28. marca 2012 o 13.00 sa v Dome Kultúry v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo stretnutie so školami a organizáciami spadajúcimi pod mesto Liptovský Mikuláš. Stretnutia sa zúčastnilo okrem bohatého zastúpenia organizačného tímu aj 15 rôznych škol a organizácií, ktoré sa venujú práci s deťmi a mládežou v Liptovskom Mikuláši. Na stretnutí hlavný koordinátor Bambiriády 2012 [...]

» Čítaj ďalej »
lm_prihlaska

Zapojte sa do Bambiriády v okrese Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

Možnosť zapojiť sa do Bambiriády v okrese Liptovský Mikuláš má každý – ktorákoľvek organizácia, inštitúcia, žiacke školská rada alebo iná neformálna skupina, ktorá chce prezentovať svoju činnosť alebo ponúknuť zaujímavé aktivity. Prihlásiť sa môžete odoslaním prihlášok, ktoré si môžete stiahnuť nižšie, na mail liptovskymikulas@bambiriada.sk. :: Prihláška na Bambiriádu v Liptovskom Mikuláši :: :: Prihláška na [...]

» Čítaj ďalej »
lm_zastita

Primátor Liptovského Mikuláša prebral záštitu

Liptovský Mikuláš

Primátor mesta Liptovský Mikuláš prebral záštitu nad Bambiriádou. Kópiu e-mailu nesúce správu, ktorá nás nesmierne potešila, môžete nájsť v sekcii Pre média pod okresom Liptovský Mikuláš. Dúfame, že čoskoro príde rovnako pozitívna správa alebo list od primátora mesta Liptovský Hrádok. :: Záštita nad Bambiriádou v Liptovskom Mikuláši ::

» Čítaj ďalej »
lm_hist

História Bambiriády v okrese Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

Bambiriáda v Liptovskom Mikuláši a jeho okrese bude tento rok oslavovať 5. ročník. Počiatky siahajú do roku 2008, kedy sa práve v tomto meste, ako v piatom v Žilinskom kraji, zúčastnilo Bambiriády viac ako 2700 návštevníkov. Postupne sa Babmbiriáda rozrástla aj do Liptovského Hrádku a iných kútov Liptova. Informácie o tom, koľko ľudí sa zúčastnilo [...]

» Čítaj ďalej »
lm_stretnutie

Bambiriáda 2012 v okrese Liptovský Mikuláš ožíva

Liptovský Mikuláš

Už dvakrát, 1.2.2012 a 22.2.2012, sa stretol organizačný tím na prípravu Bambiriády 2012 v našom okrese. 10 ľudí rozbieha prípravy na zorgaizovanie 5. ročníka festivalu v našom okrese. Zbierajú nápady, zoraďujú podujatia, preberajú zodpovednosť, plánujú aktivity a všetky ďalšie potrebné činnosti, aby mohli od 13. do 21.5.2012 sláviť festival s deťmi a mladými našich miest [...]

» Čítaj ďalej »
stretnutie

Stretnutie náčelníkov Bambiriády

Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Žilina

Bambiriáda 2012 sa začína rozbiehať. Prvé celokrajské stretnutie náčelníkov (koordinátorov) jednotlivých miest, v ktorých bude prebiehať Bambiriáda, sa uskutoční vo štvrtok 23.2.2012 o 10:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Diskutovať sa bude predovšetkým o výzore Bambiriády na úrovni kraja a miest, o spoločných prvkoch a prvkoch špecifických pre každé mesto. Nebude chýbať [...]

» Čítaj ďalej »