skusenost

Vyhodnotenie bambiriádnej súťaže

Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Žilina

Rada mládeže Žilinského kraja v Žiline v dňoch 1. až 15. mája 2012 zoorganizovala súťaž pre kolektívy detí zo základných škôl a krúžkov pod názvom „Skúsenosť seniorov je bohatstvom pre mladých“. Súťaž sa uskutočnila v rámci festivalu Bambiriáda 2012 v súlade s Európskym rokom aktívneho starnutia. Cieľom bolo vzbudiť záujem mladých o seniorov a pomôcť [...]

» Čítaj ďalej »
zk_bambi_th

21 000 účastníkov na Bambiriáde 2012

Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Žilina

Týždeň od 14.-20.mája 2012 patril v Žilinskom kraji Bambiriáde 2012- festivalu práce s deťmi a mládežou. Bohatý program čakal na deti, mladých ľudí aj širokú verejnosť v Námestove, Dolnom Kubíne, Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Martine a Žiline. Organizátori zaznamenali spolu 21 000 účastníkov, 109 prezentujúcich sa organizácií, ktoré sa venujú deťom a mladým ľuďom v ich voľnom čase, 1 400 detí a mladých účinkujúcich na pódiu [...]

» Čítaj ďalej »
dk_bambi_th

Bambiriáde v Dolnom Kubíne prialo aj počasie

Dolný Kubín

Tohtoročná Bambiriáda priniesla Dolnokubínčanom veľa radosti. Prialo jej nielen krásne slnečné počasie, ale aj dobrá nálada a nadšenie všetkých zúčastnených organizácií. Po otvorení podujatia sa námestie pred Mestským kultúrnym strediskom zaplnilo deťmi a rodičmi z mesta a okolia a súťažilo sa o sto dušu. Prezentačné stánky so súťažnými hrami si pripravili 14 základných a stredných škôl, občianskych združení a centrum voľného času Domček. [...]

» Čítaj ďalej »
zs_janos_dod

Deň otvorených dverí v ZŠ Jánoš

Dolný Kubín

Súkromná základná škola s materskou školou Jánoš Vás pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa udeje 17. mája 2012. Budete môcť navštíviť priestory materskej, základnej a základnej umeleckej školy. Zamestnanci ZŠ a MŠ Jánoš sa Tešia na Vašu návštevu.

» Čítaj ďalej »
bambi_ts

Nadšenie mladších a skúsenosť starších

Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Žilina

(Žilina, 9.5.2012)- Týždeň od 14.-20. mája 2012 bude i tento rok patriť krajskému festivalu práce s deťmi a mládežou, Bambiriáde. 9. ročník festivalu organizovaného  Radou mládeže Žilinského kraja ( RMŽK) sa  pripojil k európskemu roku aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. S mottom ,,Nadšenia a skúsenosť menia život“ si chceme  tento rok pripomenúť dôležitosť  prepojenia sveta detí, mladých ľudí a sveta tých „ skôr narodených“. [...]

» Čítaj ďalej »
dk_prezentacny

Hlavný program Bambiriády v Dolnom Kubíne

Dolný Kubín

Sobota 19. máj 13:00 – 17:00 Námestie Slobody pred MsKS   13:00 – 13:15  otvorenie podujatia tanečná skupina SZUŠ Jánoš, príhovor primátora, prestrihnutie pásky 13:15 – 14:00  pódiové vystúpenia detí a mládeže základných škôl 14:00 – 14:15  prvé losovanie cien za Bambipasy, ocenenie účastníkov Bambiriády 14:15 – 15:00  pódiové vystúpenia detí a mládeže základných škôl, [...]

» Čítaj ďalej »
dk_sprievodne

Sprievodné podujatia v Dolnom Kubíne

Dolný Kubín

Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava: 14. – 19. máj  Prehliadka Oravského hradu – deti do 6 rokov zadarmo – vstupné 1,50 € (deti nad 6 rokov, študenti) Oravská galéria: – 14. – 20. máj – prehliadka aktuálnych výstav v Župnom dome – vstupné 0,13 € (deti z okresu Dolný Kubín) Aquarelax Dolný Kubín – 14. – 20. [...]

» Čítaj ďalej »
stretnutie

Stretnutie náčelníkov Bambiriády

Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Žilina

Bambiriáda 2012 sa začína rozbiehať. Prvé celokrajské stretnutie náčelníkov (koordinátorov) jednotlivých miest, v ktorých bude prebiehať Bambiriáda, sa uskutoční vo štvrtok 23.2.2012 o 10:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Diskutovať sa bude predovšetkým o výzore Bambiriády na úrovni kraja a miest, o spoločných prvkoch a prvkoch špecifických pre každé mesto. Nebude chýbať [...]

» Čítaj ďalej »