bambi_ts

Nadšenie mladších a skúsenosť starších

Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Žilina

(Žilina, 9.5.2012)- Týždeň od 14.-20. mája 2012 bude i tento rok patriť krajskému festivalu práce s deťmi a mládežou, Bambiriáde. 9. ročník festivalu organizovaného  Radou mládeže Žilinského kraja ( RMŽK) sa  pripojil k európskemu roku aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. S mottom ,,Nadšenia a skúsenosť menia život“ si chceme  tento rok pripomenúť dôležitosť  prepojenia sveta detí, mladých ľudí a sveta tých „ skôr narodených“. „Ak sa spojí mládežnícke nadšenie  so životnou skúsenosťou starších, vždy z toho vznikne hodnota, ktorá obohatí život mladých a starších“, vysvetlila myšlienku motta predsedníčka RMŽK  Darina Čierniková.

 

Bambiriáda prebehne v 6 mestách Žilinského kraja: Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Martin, Liptovský Mikuláš, Žilina.

 

Program bambiriádneho týždňa je v každom meste originálny. Na účastníkov čakajú rôzne aktivity a sprievodné podujatia, ktorých vyvrcholením bude 19. máj 2012, kedy sa na verejných priestranstvách uskutoční prezentačný deň celoročných aktivít a činnosti mládežníckych organizácií,  centier voľného času a iných inštitúcií, ktoré sa venujú deťom a mladým ľuďom. Novosťou tohoročnej prezentačnej časti Bambiriády je zapojenie  členov žiackych školských rád stredných škôl, ktoré tvoria mladí študenti – dobrovoľníci konajúci počas roka mnoho zaujímavých voľnočasových aktivít pre svojich spolužiakov. V duchu motta Bambiriády sa do programu zapoja aj starší ľudoví umelci, aby sa prakticky skĺbilo mládežnícke nadšenie a skúsenosť tých, ktorí už dlhšie tvoria rôzne hodnoty pre spoločnosť.

Podrobný program Bambiriády 2012 v jednotlivých mestách nájdete na www.bambiriada.sk

Záštitu nad podujatím prevzal Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja a primátori jednotlivých miest.

 

Kontakt:     

Rada mládeže Žilinského kraja,  Rajecká 17, 010 01 Žilina,

tel. 041/ 7631925, 0908965002,

bambiriada@rmzk.sk

www.bambiriada.sk

Napísať komentár