skusenost

Vyhodnotenie bambiriádnej súťaže

Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Žilina

Rada mládeže Žilinského kraja v Žiline v dňoch 1. až 15. mája 2012 zoorganizovala súťaž pre kolektívy detí zo základných škôl a krúžkov pod názvom „Skúsenosť seniorov je bohatstvom pre mladých“. Súťaž sa uskutočnila v rámci festivalu Bambiriáda 2012 v súlade s Európskym rokom aktívneho starnutia. Cieľom bolo vzbudiť záujem mladých o seniorov a pomôcť k prekročeniu generačnej priepasti.

Celkovo sa zapojilo 8 kolektívov s viac ako 200 členmi, ktorí sa stretli s 10 seniormi na aktívnych a kreatívnych stretnutiach. Deti mali za úlohu spracovať životný príbeh svojho pamätníka a zaslať ho spolu s fotografiami elektronickou formou na adresu Rady mládeže Žilinského kraja.

Porota všetky príbehy zo stretnutí prečítala a vyhlásila víťazov súťaže. Kolektív 7. A a 8.A triedy vyhral celodenný vstup na Mestskú krytú plaváreň pre celý kolektív. Ostatný súťažiaci si na návrh poroty prevzali z rúk p. S. Brezovskej, viceprimátorky mesta Žilina čestné uznania za účasť v súťaži na prezentačnom dni Bambiriády 2012 dňa 19. mája na Mariánskom námestí v Žiline.

V prílohe prinášame príbehy a fotografie zo všetkých stretnutí detí a seniorov.

:: Príbehy zo stretnutí ::

 

Napísať komentár