Na Bambiriádu Vás pozývajú:

 • Mesto Dolný Kubín
 • Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín
 • Občianske združenie Frčka
 • Materské centrum Píšťalka
 • ZŠ Martina Kukučína
 • ZŠ Janka Matúšku
 • ZŠ s MŠ Komenského Kňažia
 • ZŠ Petra Škrabáka
 • Cirkevná spojená škola
 • CVČ Domček
 • Základná umelecká škola Ivana Ballu
 • Súkromná základná umelecká škola Jánoš
 • Súkromné slovensko-anglické  gymnázium, bilingválne štúdium
 • Stredná odborná škola polytechnická Kňažia
 • Aktivecentrum -  Centrum pre rodinu