lm_stretnutie

Bambiriáda 2012 v okrese Liptovský Mikuláš ožíva

Liptovský Mikuláš

Už dvakrát, 1.2.2012 a 22.2.2012, sa stretol organizačný tím na prípravu Bambiriády 2012 v našom okrese. 10 ľudí rozbieha prípravy na zorgaizovanie 5. ročníka festivalu v našom okrese. Zbierajú nápady, zoraďujú podujatia, preberajú zodpovednosť, plánujú aktivity a všetky ďalšie potrebné činnosti, aby mohli od 13. do 21.5.2012 sláviť festival s deťmi a mladými našich miest a obcí na strednom a hornom Liptove. Pred tým ako sa rozbehnú naplno všetky prípravy, požiadajú primátorov miest Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok o prevzatie záštity. Tento staronový tím, na čele s Jozefom Koreným, chce v nadchádzajúcich týždňoch pripraviť festival plný športu, umenia, spolupráce a otvorenosti. Zároveň chce motivovať mládež k väčšiemu záujmu o skúsenosti našich starých rodičov a starších spoluobčanov, aby nadšenie a skúsenosť menili životy v celej našej spoločnosti. Už onedlho nás čakajú “veľké” stretnutia s organizáciami v Liptovskom Mikuláši a Liptovskom Hrádku. Dovtedy však stihneme pripraviť pestrú ponuku sprievodných podujatí, kde sa budú môcť odprezentovať všetci, ktorí pracujú s deťmi a mládežou vo voľnom čase.

Napísať komentár