lm_prezentacny

Hlavný program Bambiriády v okrese Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

Sobota 19. máj

9:00 – 13:00 Námestie mieru, Liptovský Mikuláš

- eRko – HKSD (OC LM, Okoličné, LH)
- Klub mladých
- CVČ Liptovský Mikuláš
- Odbor mladých matičiarov
- MC Zornička
- Dom sv. Kláry
- ZŠ Janka Kráľa
- Komunitné centrum Liptovský Mikuláš
- YMCA
- ZŠ apoštola Pavla
- a ďalšie

 

:: Plagát na stiahnutie v elektronickej podobe ::

Napísať komentár