lm_bambi_th

Okres Liptovský Mikuláš žil Bambiriádou

Liptovský Mikuláš

V okrese Liptovský Mikuláš sa uskutočnil v poradí už 5. ročník festivalu práce s deťmi a mládežou – Bambiriáda 2012. Tohoročný festival bol v duchu pestrých a početných aktivít – na každý deň bolo pripravené minimálne 1 sprievodné podujatie, ktoré realizovali dobrovoľníci z organizačného tímu. Tím bol v tomto roku veľmi aktívny a pomerne široký. Vďaka členom organizácií, študentom ale aj skúsenejším (hlavne pracovníkom miestnych inštitúcií) sa podujatí festivalu zúčastnilo viac ako 1500 účastníkov z celého okresu.

Pestrú ponukú 10-dňového festivalu odštartovala “Čarovná noc v rozprávkove” – prenocovanie v Základnej škole apoštola Pavla a Výstava prezentácií organizácií na novom námestí v Liptovskom Hrádku. Už tradičnou ponukou sa stáva Volejbalový maratón v ZŠ Janka Kráľa a ZŠ Okoličné, viac ako 20 tímov počas 24 hodín. Ďalšou stálicou programu festivalu je pravidelné premietanie v Klube mladých v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši.

Novinkami v tohtoročnej ponuke boli otvorené cvičenia zumby v STOP.SHOP.e v Liptovskom Mikuláši ale aj v Dome kultúry v Liptovskom Hrádku a taktiež nultá “Konferencia o Práci s deťmi a mládežou”.

Mladí z nášho okresu sa môžu tešiť z rozbehnutia zaujímavých aktivít, ktoré prekračujú rámec festivalu. Rozbehnutie Mestského mládežníckeho parlamentu v Liptovskom Hrádku je predpoveďou rodiacej sa spolupráce mladých a samosprávy v tomto centre horného Liptova. Výtvarná súťaž “Zo života starých rodičov”, ktorá je v duchu európskeho roka aktívneho stárnutia a medzigeneračného dialógu pokračuje vo svojej púti v priestoroch ocenených organizácií. Mladí dobrovoľníci získali nové a cenné skúsenosti pri vybavovaní a organizovaní koncertu mládežníckych kapiel. Myšlienka takéhoto typu koncertu dozrievala celých 5 rokov. Stret s úradníckou byrokraciou posilnil tím pri organizovaní cyklistických pretekov.

Hlavný prezentačný deň bol v znamení zmeny námestia – z “osloboditeľov” k “mieru”, čo v mnohých evokovalo pocit väčšej blízkosti a komornosti ako v minulých rokov. Zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš, Ing. Milan Kružliak otvoril festival slovami poďakovania a povzbudenia v duchu hesla tohto ročníka nech “nadšenie a skúsenosť menia život” aj v našom meste. Námestie sa premenilo na niekoľko hodín na stanové mestečko 13 prezentujúcich sa organizácií, uprostred ktorých povstalo pódium pre šikovné, nadané a teraz určite aj odvážne deti, ktorých vystúpilo viac ako 200.

“Po tohtoročnom piatom ročníku Bambiriády som rád, že máme viac mladých skúsenejších aktívnych doborovoľníkov, ktorí v budúcnosti budú aktívnymi občanmi a hýbateľmi v miestnej komunite”, uviedol Ing. Jozef Korený, hlavný koordinátor festivalu Bambiriáda 2012 v okrese Liptovský Mikuláš.

Záujem sponzorov, ktorých bolo viac ako v minulých rokoch, napovedá o aktivite dobrovoľníkov ale aj o narastajúcej známosti festivalu. Tímto chceme všetkým sponzorom ale aj spolupracujúcim organizáciám poďakovať za podporu festivalu v roku 2012. Veľká vďaka patrí aj hlavným partnerom, mestám Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok a ich primátorom Alexandrovi Slafkovskému a Branislavovi Trégerovi, ktorí spoločne so županom VÚC Žilina Jurajom Blanárom prevzali nad podujatím záštitu.

Napísať komentár