Na Bambiriádu Vás pozývajú:

 • CVČ „Maják“
 • Súkromná ZUŠ
 • eRko Námestovo
  DOMKA – Združenie salez. mládeže, Námestovo
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov, Námestovo
 • ZUŠ Ignáca Kolčáka
 • CPPPaP Námestovo
 • SZUŠ Pierot
 • Oravské centrum mládeže – Ústie nad  priehradou
 • Základná škola  Slnečná Námestovo
 • Klub karate – Trstená
 • Spojená škola internátna
 • Kinderland – zábavné detské centrum