skusenost

Vyhodnotenie bambiriádnej súťaže

Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Žilina

Rada mládeže Žilinského kraja v Žiline v dňoch 1. až 15. mája 2012 zoorganizovala súťaž pre kolektívy detí zo základných škôl a krúžkov pod názvom „Skúsenosť seniorov je bohatstvom pre mladých“. Súťaž sa uskutočnila v rámci festivalu Bambiriáda 2012 v súlade s Európskym rokom aktívneho starnutia. Cieľom bolo vzbudiť záujem mladých o seniorov a pomôcť [...]

» Čítaj ďalej »
zk_bambi_th

21 000 účastníkov na Bambiriáde 2012

Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Žilina

Týždeň od 14.-20.mája 2012 patril v Žilinskom kraji Bambiriáde 2012- festivalu práce s deťmi a mládežou. Bohatý program čakal na deti, mladých ľudí aj širokú verejnosť v Námestove, Dolnom Kubíne, Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Martine a Žiline. Organizátori zaznamenali spolu 21 000 účastníkov, 109 prezentujúcich sa organizácií, ktoré sa venujú deťom a mladým ľuďom v ich voľnom čase, 1 400 detí a mladých účinkujúcich na pódiu [...]

» Čítaj ďalej »
no_bambi_th

Bambiriáda sa ozývala v celom Námestove

Námestovo

Počas celého týždňa Bambiriády od 14. – 20.5. 2012 ovládla Námestovo výnimočná atmosféra. Prebiehali dni otvorených dverí, tvorivé dielne, besedy a každá organizácia finišovala so svojím programom, prezentáciou, prípravou súťažných a zábavných hier. Nadšenie tvorivosť a nádherné počasie boli súčasťou prezenčného dňa 19.5.2012. Mažoretky z CVČ „Maják“ otvorili Bambiriádu 2012 a primátor mesta Námestovo Ing. [...]

» Čítaj ďalej »
bambi_ts

Nadšenie mladších a skúsenosť starších

Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Žilina

(Žilina, 9.5.2012)- Týždeň od 14.-20. mája 2012 bude i tento rok patriť krajskému festivalu práce s deťmi a mládežou, Bambiriáde. 9. ročník festivalu organizovaného  Radou mládeže Žilinského kraja ( RMŽK) sa  pripojil k európskemu roku aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. S mottom ,,Nadšenia a skúsenosť menia život“ si chceme  tento rok pripomenúť dôležitosť  prepojenia sveta detí, mladých ľudí a sveta tých „ skôr narodených“. [...]

» Čítaj ďalej »
no_prezentacny

Hlavný program Bamiriády v Námestove

Námestovo

Sobota 19. máj 2012, Amfiteáter Námestovo 12:00 – 12:15  Otvorenie Bambiriády, mažoretky CVČ, príhovor primátora, slávnostne prestrihnutie pásky 12:15 – 12:30  Pódiové vystúpenie detí a mladých z CVČ 12:30 – 13:00  Pódiové vystúpenie detí a mladých zo ZUŠ I. KOLČÁKA 13:00 – 13:10  Módna prehliadka – vystúpenie CVČ 13:10 – 13:15    Karate klub 13:15 – 13:30  Vyhodnotenie súťaže [...]

» Čítaj ďalej »
no_sprievodne

Sprievodné podujatia v Námestove

Námestovo

Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava 14. – 20. máj  Oravský hrad – zľava 50 % zo vstupného Dom kultúry – 20. máj v čase 15:00 – 17:00 hod. – internet zadarmo Aquarelax Dolný Kubín – 14. – 20. máj – zľava 50 % zo vstupného na trojhodinový vstup do vodného sveta Ranč u Edyho 18. máj – [...]

» Čítaj ďalej »
stretnutie

Stretnutie náčelníkov Bambiriády

Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Žilina

Bambiriáda 2012 sa začína rozbiehať. Prvé celokrajské stretnutie náčelníkov (koordinátorov) jednotlivých miest, v ktorých bude prebiehať Bambiriáda, sa uskutoční vo štvrtok 23.2.2012 o 10:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Diskutovať sa bude predovšetkým o výzore Bambiriády na úrovni kraja a miest, o spoločných prvkoch a prvkoch špecifických pre každé mesto. Nebude chýbať [...]

» Čítaj ďalej »