no_bambi_th

Bambiriáda sa ozývala v celom Námestove

Námestovo

Počas celého týždňa Bambiriády od 14. – 20.5. 2012 ovládla Námestovo výnimočná atmosféra. Prebiehali dni otvorených dverí, tvorivé dielne, besedy a každá organizácia finišovala so svojím programom, prezentáciou, prípravou súťažných a zábavných hier. Nadšenie tvorivosť a nádherné počasie boli súčasťou prezenčného dňa 19.5.2012.

Mažoretky z CVČ „Maják“ otvorili Bambiriádu 2012 a primátor mesta Námestovo Ing. Ján Kadera, riaditeľka CVČ „Maják“ Námestovo Mgr. Marta Slovíková a zástupca Rady mládeže Žilinského kraja Ing. Martin Šturek prestrihli pásku.

Potom sa pódium na nábreží Oravy rozozvučalo hudbou a dlhotrvajúci potlesk bol odmenou pre pódiové vystúpenia detí a mládeže. Všetci boli nadšení spoločnou akciou hasičov, policajtov, záchranárov a členov Orava Rescue Systém. Hry a súťaže prebiehali do neskorého večera.

Bambiriáda pokračovala aj v nedeľu kde vystúpili tanečníci, speváci a hudobné kapely zo základných umeleckých škôl a Kaf Projekt.

Novosťou Bambiriády 2012 bolo zapojenie sa Jednoty dôchodcov Námestovo a barmanská show zo SSOŠ Educo Slanická Osada.

Celú Bambiriádu pripravili Centrum voľného času „Maják“ a na nádhernom podujatí sa podieľalo 20 organizácií, množstvo dobrovoľníkov, navštívilo ju 2500 účastníkov ako hostia sa predstavili deti z Českého Tešína.

 

:: Fotogaléria ::

 

Napísať komentár