Na Bambiriádu Vás pozývajú:

 •  HaZZ Ružomberok
 • Mestská polícia
 • VÚ 1115
 • CVČ Elán
 • Mestská knižnica
 • Materské centrum
 • Domka
 • OZ Stopka
 • Tarzanka
 • Slovenský skauting, 9. zbor
 • Liptovské múzeum
 • TS Maestro
 • materské školy
 • základné školy
 • stredné školy
 • základné umelecké školy
 • a ďalší.