skusenost

Vyhodnotenie bambiriádnej súťaže

Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Žilina

Rada mládeže Žilinského kraja v Žiline v dňoch 1. až 15. mája 2012 zoorganizovala súťaž pre kolektívy detí zo základných škôl a krúžkov pod názvom „Skúsenosť seniorov je bohatstvom pre mladých“. Súťaž sa uskutočnila v rámci festivalu Bambiriáda 2012 v súlade s Európskym rokom aktívneho starnutia. Cieľom bolo vzbudiť záujem mladých o seniorov a pomôcť [...]

» Čítaj ďalej »
zk_bambi_th

21 000 účastníkov na Bambiriáde 2012

Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Žilina

Týždeň od 14.-20.mája 2012 patril v Žilinskom kraji Bambiriáde 2012- festivalu práce s deťmi a mládežou. Bohatý program čakal na deti, mladých ľudí aj širokú verejnosť v Námestove, Dolnom Kubíne, Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Martine a Žiline. Organizátori zaznamenali spolu 21 000 účastníkov, 109 prezentujúcich sa organizácií, ktoré sa venujú deťom a mladým ľuďom v ich voľnom čase, 1 400 detí a mladých účinkujúcich na pódiu [...]

» Čítaj ďalej »
za_bambi_th

V Žiline rástlo dobro – Bambiriáda 2012

Žilina

 V týždni od 14.-19. mája 2012 sa v meste Žilina uskutočnil 9. ročník Bambiriády – festivalu práce s deťmi a mládežou. Aktivity celého týždňa pritiahli okolo 5 000 detí, mladých ľudí aj širokej verejnosti. Na pódium vystúpilo 400 účinkujúcich, v prezentačných stánkoch sa vystriedalo 150 dobrovoľníkov. Celotýždňový bambiriádny program sa skladal z viacerých samostatných ponúk. Počas celého týždňa sa deti v triedach stretávali [...]

» Čítaj ďalej »
za_plavaren

Zmena dátumu plavárne v Žiline

Žilina

Sprievodné podujatie v Žiline na mestskej plavárni bude iba v nedeľu 20. mája a nie v sobotu ako bolo uvedené. Zmena vznikla kvôli pretekom, ktoré tam vtedy budú prebiehať. Ďakujeme za pochopenie.

» Čítaj ďalej »
bambi_ts

Nadšenie mladších a skúsenosť starších

Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Žilina

(Žilina, 9.5.2012)- Týždeň od 14.-20. mája 2012 bude i tento rok patriť krajskému festivalu práce s deťmi a mládežou, Bambiriáde. 9. ročník festivalu organizovaného  Radou mládeže Žilinského kraja ( RMŽK) sa  pripojil k európskemu roku aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. S mottom ,,Nadšenia a skúsenosť menia život“ si chceme  tento rok pripomenúť dôležitosť  prepojenia sveta detí, mladých ľudí a sveta tých „ skôr narodených“. [...]

» Čítaj ďalej »
nastenky

Zapojte sa do výstavy nástenok

Žilina

Prichádzame k Vám s ponukou zapojenia sa do výstavy „ MY S DEŤMI A MLÁDEŽOU V MESTE ŽILINA“. Umiestnenie Vašich násteniek bude na oplotení stromov na Námestí A. Hlinku a Národnej ulici od 14. do 20. mája 2012. Bližšie informácie nájdete v prílohe:   Príloha: :: Informácie o nástenkách ::  

» Čítaj ďalej »
sutaz

Skúsenosť seniorov je bohatstvom mladých

Žilina

Súťaž pre žiakov a mladých ľudí V duchu tohtoročného motta Bambiriády 2012: „Nadšenie a skúsenosť menia život!“ , ktoré sa spája s Európskym rokom aktívneho starnutia a podporou medzigeneračného dialógu, p o z ý v a m e  triedy, záujmové krúžky, skupinky, s ktorými pracujete do súťaže – „Skúsenosť seniorov je bohatstvom mladých …“ Neváhajte osloviť starších ľudí – pamätníkov vo svojom okolí, ktorí v sebe [...]

» Čítaj ďalej »
za_prezentacny

Hlavný program Bambiriády v Žiline

Žilina

Sobota 19. máj 9:00 – 17:00 Mariánske námestie v Žiline 9:00    otvorenie Bambiriády 2012 9:25    Figure Skating Club Žilina 9:30    CVČ Spektrum – Tanečné chrobáčiky, TS Charliens, TS Argonnath, TD Diana, TD Extad, Mažoretky Diana 10:30    SZUŠ Prokofievova 5, pobočka Žilina 11:00    OZ Stopy – koncert skupiny Leeftail 11:30    Okresné riaditeľstvo PZ – psovodi, poriadková polícia, ukážky [...]

» Čítaj ďalej »
za_sprievodne

Sprievodné podujatia v Žiline

Žilina

Krajská knižnica v Žiline – 14. – 19. máj pre deti a mladých ľudí do 26 rokov: 50% zľava z registračného poplatku (do 15 rokov 1 €, do 26 rokov podľa kategórie) – info: 041/72 32 765 Mestská krytá plaváreň Žilina – 20. máj pre deti do15 rokov zľava 45% (vstupné bude 0,50 €/ 2 hod.), [...]

» Čítaj ďalej »
za_bambi

Druhé stretnutie k Bambiriáde v Žiline

Žilina

V utorok 27.2.2012 sa v Žiline na sekretariáte Rady mládeže Žilinského kraja uskutočnilo stretnutie organizačného tímu Bambiriády v Žiline. Stretnutie viedol koordinátor Peter Chromiak, ktorý zároveň informoval o doterajšom stave: „Primátor mesta Žiliny Igor Choma prijal záštitu nad Bambiriádou v Žiline. Mediálnu spoluprácu potvrdil dvojtýždenník Novinky Žiliny, ktorý vyhradí priestor na informáciu o Bambiriáde. Sprievodné [...]

» Čítaj ďalej »
za_stretnutie2

Druhé stretnutie Bambiriády v Žiline

Žilina

V Žiline sa uskutoční ďalšie stretnutie miestnej Bambiriády – v poradí už druhé. Do kancelárie Rady mládeže Žilinského kraja prídu v utorok 27. 3. 2012 o 17.30 všetci tí, ktorí akýmkoľvek spôsobom chcú pomôcť pri organizácií. Podľa slov Petra Chromiaka, koordinátora Bambiriády v Žiline: “Hľadáme niekoho, kto cvičí Zumbu a chcel by sa zapojiť do [...]

» Čítaj ďalej »
za_zastita

Primátor Žiliny Igor Choma prebral záštitu

Žilina

Primátor mesta Žilina Igor Choma prebral záštitu nad miestnou Bambiriádou. Túto skutočnosť potvrdil listom, v ktorom osobne píše, že sa teší tomuto už tradičnému podujatiu. Mesto tiež rado konkrétne pomôže s organizáciou Bambiriády v Žiline a vynasnaží sa, aby aspoň jeden zástupca bol pri zahájení v poradí už 9. ročníka v tomto meste. Znenie a [...]

» Čítaj ďalej »
za_stretnutie1

Zapojte sa do žilinskej Bambiriády

Žilina

Opäť sa blíži ďalší ročník festivalu práce s deťmi a mládežou Bambiriáda s tohtoročným mottom “Nadšenie a skúsenosť menia život”. Prichádzame k Vám s ponukou prezentácie činnosti formou netradičných hier, pódiových vystúpení a prezentačných stánkov počas prezentačného dňa v sobotu 19. mája 2012 na Mariánskom námestí v Žiline. Vyzývame všetky detské a mládežnícke organizácie, žiacke [...]

» Čítaj ďalej »
za_stretnutie2

V Žiline sa stretol organizačný tím

Žilina

V stredu 7.3.2012 sa v Žiline stretol organizační tím žilinskej Bambiriády. Na spoločnom stretnutí Peter Chromiak, ktorý je koordinátorom Bambiriády v Žiline, informoval o doterajšom stave príprav. Vrámci diskusie sa prejednávali témy propagácie, finančného a materiálneho zabezpečenia a v neposlednom rade aj samotná myšlienka Bambiriády. V roku 2012 sa bude Bambiriáda v Žiline a v [...]

» Čítaj ďalej »
za_stretnutie

1. stretnutie organizačného tímu Bambiriády v Žiline

Žilina

Milí priatelia a spolupracovníci, opäť sa nám blíži ďalší ročník festivalu práce s deťmi a mládežou Bambiriáda v meste Žilina. Tohtoročná Bambiriáda sa uskutoční 14. – 20. mája 2012. K jej usporiadaniu je potrebné zostaviť organizačný tím, preto si Vás dovoľujeme vyzvať na nomináciu zástupcov zúčastnených organizácií. Prvé stretnutie organizačného tímu sa uskutoční utorok 6. [...]

» Čítaj ďalej »
stretnutie

Stretnutie náčelníkov Bambiriády

Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Žilina

Bambiriáda 2012 sa začína rozbiehať. Prvé celokrajské stretnutie náčelníkov (koordinátorov) jednotlivých miest, v ktorých bude prebiehať Bambiriáda, sa uskutoční vo štvrtok 23.2.2012 o 10:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Diskutovať sa bude predovšetkým o výzore Bambiriády na úrovni kraja a miest, o spoločných prvkoch a prvkoch špecifických pre každé mesto. Nebude chýbať [...]

» Čítaj ďalej »