za_bambi_th

V Žiline rástlo dobro – Bambiriáda 2012

Žilina

 V týždni od 14.-19. mája 2012 sa v meste Žilina uskutočnil 9. ročník Bambiriády – festivalu práce s deťmi a mládežou. Aktivity celého týždňa pritiahli okolo 5 000 detí, mladých ľudí aj širokej verejnosti. Na pódium vystúpilo 400 účinkujúcich, v prezentačných stánkoch sa vystriedalo 150 dobrovoľníkov.

Celotýždňový bambiriádny program sa skladal z viacerých samostatných ponúk. Počas celého týždňa sa deti v triedach stretávali so staršími obyvateľmi mesta, aby sa dozvedeli zaujímavosti z ich života a tým sa zapojili do  súťaže „ Skúsenosť seniorov je bohatstvom mladých“. Využili ponuky sprievodných podujatí: navštívili krajskú knižnicu, mestskú plaváreň aj divadlo a využili aj otvorené dvere športovísk. Vyvrcholením bambiriádného týždňa bola prezentačná sobota 19.mája, kedy  na Mariánskom námestí detské a mládežnícke kolektívy pred širokou verejnosťou prezentovali svoju celoročnú voľnočasovú činnosť. Na pódiu vystupovali detské kolektívy, v stánkoch ponúkali netradičné hry mládežnícke organizácie i základné umelecké školy a po prvý raz sa zúčastnili aj zástupcovia žiackych školských rád stredných škôl. Neodeliteľnou súčasťou programu boli ukážky práce policajného zboru.

Prezentačný deň otvorila viceprimátorka Mesta Žilina PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská, ktorá po úvodnom príhovore vyhlásili aj výsledky súťaže „ Skúsenosť seniorov je bohatstvom mladých“. Víťazmi sa stal kolektív VIIa a VIIIa Základnej školy Karpatská, Žilina.

„ Tohoročná Bambiriáda v Žiline pritiahla mnoho ľudí. Aj vďaka peknému počasiu sa počet návštevníkov oproti minulým rokom rapidne zvýšil. Dobrovoľníčky na detské tváričky namaľovali stovky slovenských znakov, ako prípravu na podvečerný hokejový zápas, čo svedčí o výchove k zdravej národnej patričnosti ku krajine“, povedala Darina Čierniková, predsedníčka Rady mládeže Žilinského kraja.

Neopísateľnú atmosféru žilinskej Bambiriády 2012 zachytávajú aj fotografie, ktoré sú umiestnené na http://bambi12.rmzk.sk/zilina/fotogaleria?album=6&gallery=8

Bambiriáda 2012 sa v Žiline uskutočnila pod záštitou Juraja Blanára, predsedu Žilinského samosprávneho kraja a Igora Chomu, primátora mesta Žilina.

Hlavným organizátorom bola Rada mládeže Žilinského kraja.

 

Kontakt:    

Rada mládeže Žilinského kraja,  Rajecká 17, 010 01 Žilina,
tel. 041/ 7631925, 0908965002,
bambiriada@rmzk.sk
www.bambiriada.sk

Napísať komentár