Na Bambiriádu Vás pozývajú:

 • Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova 5, pobočka Žilina
 • eRko OC Žilina
 • CVČ Spektrum
 • Spolok slovenských žien Živena – Miestny odbor Žilina
 • SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline
 • ZŠ Námestie mladosti 1
 • ZŠ Martinská 20
 • OZ Rodinná Rozprávka
 • CVČ Žirafa
 • Návrat o. z.
 • Súkromná stredná odborná škola
 • DO FÉNIX ŽILINA
 • Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Žilina
 • eRko – OC Rajecké Teplice
 • ZUŠ Gaštanová 8327/56A Žilina
 • Stredná zdravotnícka škola Žilina
 • Okresné riaditeľstvo PZ v Žiline
 • Žiacka školská rada pri OA v Žiline